T6. Th7 1st, 2022

Kiến trúc hiện đại

Từ những năm đầu của thế kỷ 20, lối kiến trúc hiện đại đã xuất hiện và “đoạn tuyệt” hoàn toàn với phong cách kiến trúc cổ điển. Chủ nghĩa hiện đại tập trung vào việc xây dựng các cấu trúc cởi mở và ít cứng nhắc hơn so với trước đó. Những vật liệu được sử dụng cũng ưu tiên thứ có thể sản xuất hàng loạt để dễ dàng xây dựng, chẳng hạn như bê tông, thép, kính và nhôm.

Kiến trúc hiện đại có những đặc trưng mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra. Trước hết là nó ưu tiên sử dụng các vật liệu hiện đại, dễ gia công trong quá trình thực hiện. Nếu lối kiến trúc cổ điển coi sự đối xứng là nguyên tắc vàng thì kiến trúc kiểu hiện đại lại hướng đến sự tối giản với các đường nét và hình thức sạch sẽ.